(1)
Białkowski, M. Polscy Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp Do Badań Nad Episkopatem Kościoła Katolickiego W PRL W Latach sześćdziesiątych XX Wieku. NP 2019, 132, 269-315.