(1)
Białkowski, M. Odnowa Posoborowa W Kościele Katolickim W Polsce W Latach 1978-1989. Zarys Wybranych problemów. NP 2018, 130, 263-323.