(1)
Kosman, M. (t. I) Chrystianizacja Europy. Kościół Na przełomie I I II tysiąclecia, Red. J. Dobosz, J. Strzelczyk; (t. II) Chrystianizacja „Młodszej Europy”, Red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (t. III) Chrzest Mieszka I I Chrystianizacja Państwa Piastów, Red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk. NP 2018, 130, 333-338.