(1)
Trajdos, T. Biskupstwo Katolickie W Kijowie I Dominikanie Kijowscy XIV-XV W. NP 2022, 137, 27-68.