(1)
Jasińska, D. Kaplica św. Małgorzaty W Krakowie- Stan Badań. NP 2017, 128, 155-185.