(1)
Białkowski, M. Początki Odnowy Posoborowej W Kosciele Katolickim W Polsce (do 1972). Zarys Wybranych problemów. NP 2017, 128, 229-272.