(1)
Krajniak, R. Kilka uzupełnień I Sprostowań Do książki Tomasza Pietrasa O Przedstawicielach Rodziny Oporowskich Herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy Herbu Sulima. Kariera Rodziny możnowładczej W późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014. NP 2017, 128, 273-280.