(1)
Kosman, M. R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe W Diecezji płockiej 1556-1773, Studium Koegzystencji W Dobie Recepcji Reformy Trydenckiej. NP 2018, 129, 447-452.