(1)
Białkowski, M. Odnowa Posoborowa W Kościele Katolickim W Polsce W Latach 1972-1978. Zarys Wybranych problemów. NP 2018, 129, 387-446.