(1)
Trajdos, T. M. Kanonicy Regularni Od Pokuty W Miednikach W Ostatnim Stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795). NP 2017, 127, 21-52.