(1)
Staniszewska, M. K. Lustracja Trzynastu Miast Z 1773 R. Jako Przyczynek Do Badań Nad Sytuacją Religijną Dawngo Spisza. NP 2017, 127, 53-80.