(1)
Borkowska, M. Uwagi O niektórych Apektach Biografii Magdaleny Mortęskiej. NP 2017, 127, 81-107.