(1)
Godek, A. E. Śpiewy pseudochorałowe W XVIII-Wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy. NP 2017, 127, 109-160.