(1)
Szymborski, W. Pamięć O św. Jadwidze W Uniwersytecie Jagiellońskim. NP 2017, 127, 161-184.