(1)
Szmerek, A. Św. Józef Kalasancjusz I początki Zakonu szkół pobożnych - Obchody Jubileuszowe. NP 2017, 127, 257-266.