(1)
Kosman, M. T. Kempa, Konflikty Wyznaniowe W Wilnie Od początku Reformacji Do końca XVII Wieku. NP 2017, 127, 301-307.