(1)
Zubrowski, P. Cerkwie prawosławne Kielc W Polityce władz Centralnych I samorządowych II Rzeczypospolitej. NP 2016, 126, 377-402.