(1)
Kazusek, S. Inwentarz dóbr Konwentu Zwierzynieckiego W Roku Pańskim 1722 Spisany. NP 2013, 120, 97-155.