(1)
Zelionka, A.-E. Z dziejów chrześcijaństwa W Mołdawii I Na Bukowinie Do XX Wieku. NP 2013, 120, 185-222.