(1)
Kosman, M. Andrzej Paweł Bieś Sj, Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków Ruch społecznego katolików W Galicji. Wydawnictwo WAM – Akademia Ignatianum. Kraków 2012, S. 396. NP 2013, 120, 261-264.