(1)
Trajdos, T. M. Najstarsze Fundacje Dla kanoników Regularnych Od Pokuty W Diecezji wileńskiej. NP 2013, 119, 21-65.