(1)
Dzwonkowski, R. Jawna I Ukryta Hierarchia I Administracja Kościoła Katolickiego W ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich). NP 2012, 118, 38-64.