(1)
Bober, S. Losy Greckokatolickiej światyni W Diecezji Przemyskiej W PRL. NP 2012, 118, 157-169.