(1)
Kawecki, R. Recenzja: Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi Haliccy I Lwowscy obrządku łacińskiego, Biały Dunajec-Ostróg 2010. NP 2012, 118, 207-217.