(1)
Lolo, R. Działalność szkół Jezuickich W Pułtusku Od XVI Do XVIII Wieku. Powstanie Kolegium Jezuickiego W Pułtusku. NP 2012, 117, 315-336.