(1)
Dygdała, B. Sufragan chełmiński Seweryn Szczuka I Jego Fundacje Edukacyjne. NP 2012, 117, 28-48.