(1)
Rozynkowski, W. Starania Ksieni Magdaleny Mortęskiej O rozwój Szkolnictwa Katolickiego. NP 2012, 117, 137-156.