(1)
Wiśniewski, K. Szkolnictwo benedyktyńskie W Pułtusku W Latach 1781-1833. NP 2012, 117, 205-214.