(1)
Graczyk, W. Fundacja Drugiego Seminarium Dla Diecezji płockiej W 1710 Roku I Jego Siedziby Od XVII Do XIX Wieku. NP 2012, 117, 49-55.