(1)
Puchowski, K. Kolegia Szlacheckie teatynów, pijarów I jezuitów a Reformy Deukacyjne W Rzeczypospolitej Obojga Narodów Doby Oświecenia. NP 2012, 117, 301-313.