(1)
Kaczmarek, K. Recenzja: W. Koszewierski, „Dominikanie klasztorów Ruskich połowa XV-XVI wiek", Lublin 2006. NP 2008, 109, 339-351.