(1)
Cieślak, S. Spotkanie księży profesorów I wykładowców Historii Kościoła, Warszawa 20.IV-21.IV 2017. NP 2017, 127, 331-339.