(1)
Kopiec, J. Dziękczynienie Za świadczone Dobro: Kraków, kościół Pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-Lecie „Naszej Przeszłości”. NP 2016, 126, 447-449.