(1)
Białkowski, M. Prace Komisji Soborowej/Komisji Do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski (1959–1977).: Wstęp Do Historii Recepcji Soboru W Polsce. NP 2022, 138, 281-314.