(1)
Paszyński, W. Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie I dzieło Diogenesa Firlejowskiego. NP 2015, 124, 105-136.