(1)
Kosman, M. Najnowszy Obraz Chrystianizacji Litwy: Widziane Znad Wilii. NP 2015, 124, 245-264.