(1)
Kawecki, R. Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego. NP 2015, 123, 303-308.