(1)
Matog, P. Historia organów W Najstarszych Polskich Klasztorach sióstr Klarysek. NP 2014, 122, 33-66.