(1)
Kosman, M. Klasztory Mnisze Na Wschodnich Terenach Dawnej Rzeczypospolitej Od XVI Do początków XX Wieku, Praca Zbiorowa Pod Red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego I Andrzeja Marka Wyrwy, Wydawnictwo Nauka I Innowacje, Poznań 2014, Ss. 489. NP 2014, 122, 211-217.