(1)
Kosman, M. Praca Zbiorowa, " Cmentarz bernardyƄski W Wilnie 1810-2010. Wyd. Versus Aureus, Vilnius 2013, S. 776. NP 2014, 121, 263-268.