(1)
Zmarzły, T. Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści Ideowych W Malarstwie ściennym kościoła cystersów W Jędrzejowie I Benedyktynek W Staniątkach. NP 2010, 113, 307-318.