(1)
Burdzy, D. "Mając Bractwo prześwietne..." Recenzja: Sz. Tracz, Bractwa Religijne W Dekanacie żywieckim (1598-1772), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005. NP 2006, 105, 315-328.