(1)
Ursu, N. Trzynawowe świątynie dominikańskie Na Ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy W Wiekach XVII- XIX. NP 2005, 104, 267-286.