(1)
Kopiec, J. Dyplomacja Papieska Wobec Sporu O Tron Polski W Latach 1704-1709. NP 2022, 138, 81-105.