(1)
Bańka, J.; Bartel, W.; Kopiec, J.; Urban, W. Słowo wstępne. NP 1978, 50, 5-6.