(1)
Trajdos, T. M. Kaplice Wsi Kacwin Na Polskim Spiszu. Formy Artystyczne I kręgi Kultowe. NP 1979, 52, 257-299.