(1)
Trajdos, T. M. Bractwo św. Zofii Przy kościele św. Marka W Krakowie (XV-XVIII w.). NP 1989, 71, 5-58.