(1)
Strzelecka, A. Rec.: Trzy Tomy "Antemurale" I-III, Romae 1955-1956. NP 1957, 6, 412-415.