(1)
Trajdos, T. M. Dekanat Spiski Diecezji Krakowskiej W świetle Wizytacji 1728 Roku. NP 1998, 90, 113-154.