Deszczyńska, M. (2021). O genezie więzi katolicyzmu i świadomości narodowej w społeczeństwie polskim w pierwszej połowie XIX w. Nasza Przeszłość, 135, 39–75. https://doi.org/10.52204/np.2021.135.39-75